Гуртки

Гурток початкового технічного моделювання

В гуртку початкового технічного моделювання можна навчитись конструювати з паперу, картону, пінопласту та інших доступних матеріалів. Діти залюбки виготовляють моделі різних видів техніки: автомобілі, кораблі, літаки, вертольоти, найпростіші повітряні змії тощо. Педагоги навчать вашу дитину виконувати креслення, практично застосовувати фізичні закони, використовувати виробничі інструменти. Щорічно проводяться змагання із запуску планерів серед вихованців гуртка та виставки робіт. Найкращі гуртківці беруть участь у міських конкурсах, змаганнях та фестивалях. Гурток початкового технічного моделювання розрахований на дітей 6-10 років. Керівники гуртка: Петрова Людмила Йосипівна, Трофіменко Наталія Костянтинівна

 

Гурток ракетомоделювання

Ракетомоделювання — це один із найцікавіших видів дитячої науко­во-технічної творчості. Він передбачає побудову, виготовлення та запуск моделей ракет, надає широкі можливості для розвитку пізнавальних і творчих здібностей вихованців, їх участь у змаганнях, конкурсах.

На заняттях діти оволодівають базовими знаннями з ракетомоделювання; технологічними процесами обробки різних матеріалів, пов'язаних із виго­товленням моделей; закріплюють та поглиблюють вміння і навички користу­вання різноманітними матеріалами й інструментом, модельними двигунами та стартовим обладнанням; проектування власних моделей і конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей тощо.

Термін навчання становить два роки, вік дітей від 10 до 14 років.

Керівник гуртка Юнак Ігор Павлович

Гурток конструювання повітряних зміїв

Заняття в гуртку конструювання та виготовлення повітряних зміїв є одним із ефективних шляхів профорієнтаційної та практичної підготовки дітей. Саме в цьому гуртку роблять перші кроки майбутні конструктори авіаційної та космічної техніки, провідні спеціалісти цієї галузі, яка у наш час розвивається швидкими темпами.

Працюючи в гуртку дитина знайоми­тися з конструкцією повітряного змія, призначенням вузлів, деталей, аеро­динамічними характеристиками. Усі моделі виготовляються за ри­сунками, ескізами та кресленнями.

Головне у практичній роботі гуртка — проведення льотних випробу­вань моделей, тренувальних запусків та участі у змаганнях.

Гурток розрахований на дітей віком від 9 до 15 років.

Керівник гуртка Петрова Людмила Йосипівна

 

Юні оператори аматорської служби радіозв’язку

Для молоді особливо захоплюючим є радіоаматорство, яке допомагає долати відстані та кордони за короткий час, встановлювати контакти з людьми не тільки в межах України, але й з різних країн і континентів. Радіоефір безмежний. Для нього досяжний навіть космічний простір. Саме зав­дяки радіоефіру можна встановити зв'язок з Арктикою й Антарктикою; допомогти тим, хто потрапив у біду в найвіддаленіших куточках безмежних просторів нашої планети; брати участь у вирішенні глобальних проблем, які хвилюють молодь різних континентів. Радіоаматорство має кілька основних напрямів діяльності: радіозв'язок на коротких та ультракоротких хвилях, швид­кісний прийом і передача радіограм. Робота гуртка спрямована на те­оретичне навчання, роботу на радіостанції в короткохвильових й ульт­ракороткохвильових діапазонах. Виходячи з рівня знань, необхідних для досконалого осво­єння радіоефіру, у гуртку можуть навчатися учні віком від 10 років. Керівники гуртка: Малиновський Юрій Михайлович, Мінаков Володимир Анатолійович Детальніше - тисни на зображення

Гурток авіамоделювання

Авіамоделювання — поширений вид технічної творчості. Це одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, що допомагає ознайомитися зі світом авіації. Навчаючись в гуртку авіамоделювання ти ознайомишся з технологіями виготовлення різних класів моделей за кресленнями та власної конструкції, Отримаєш знання їхньої експлуатації, оволодієш практичними навичками проектування авіамоделей різного функціонального призначення, їхнього регулювання та запуску, робота з різними інструментами. Гурток розрахований на дітей віком від 10 до 18 років. Керівники гуртка: Кремко Валерій Іванович, Сиров Олександр Сергійович Детальніше - тисніть на зображення

Гурток «Юні льотчики штурмани»

Робота гуртка льотно-штурманської підготовки має за мету підвищення зацікавленістю авіаційними професіями, сучасною технікою, сприяння у визначенні майбутньої спеціальності у вищих та спеціалізованих навчальних закладах, розвиток самостійності та впевненості в своїх силах, духовних, моральних та фізичних якостей вихованців. Гурток льотно-штурманської підготовки розрахований на дітей віком 12-19 років. Навчаючись у гуртку діти зможуть засвоїти базові знання з авіаційних дисциплін, навчаться технічній та льотній експлуатації повітряних суден (літаків), організації льотної роботи та багато іншого. Керівники гуртка: Лисенко Михайло Михайлович, Чорний Григорій Володимирович, Лопін Борис Володимирович, Ободовский Іван Ігорович, Дорохов Вадим Тимофійович. Детальніше - тисни на зображення

ГУРТОК «ЮНІ ПАРАШУТИСТИ»

Гурток парашутної підготовки допоможе тобі виховувати почуття відповідальності за свої дії, серйозність і дисциплінованість, правильне співвідношення сміливості й обережності. Також з’являється уміння аналізувати небезпечні ситуації і передбачати наслідки своїх і чужих дій, неадекватну і швидку реакцію. І відкриє великі перспективи для подальшої самореалізації в житті. Отримавши на заняттях відповідний об’єм знань з аеродинаміки, метеорології і конструкції літальних апаратів, випускники гуртків мають перевагу при відборі кандидатів в авіаційні професії. Детальніше - тисни на зображення